خانه طب سنتی بیماری تب‌خال و راه‌های درمانی آن در طب سنتی