خانه طب سنتی از بین بردن و محو کردن جای تاتو و خالکوبی با روش‌های طب سنتی